snor_niv3

Filter toggle

Harig kampioenschap

Dit weekend was het het Wereldkampioenschap 'snorren en baarden' in Antwerpen. Er waren zo'n  350 deelnemers die het tegen elkaar opnamen in 18 categorieën binnen drie disciplines: baarden, gedeeltelijke baarden en snorren.

De ene snor is de andere niet, zegt Ronnie Vermeulen van de snorrenclub Antwerpen, die het evenement mee organiseerde. Je hebt verschillende types: de Dali-snor, de Hongaarse snor of een Engelse snor,… "De mijne is een musketierssnor. Een goede snor is vol, verzorgd en goed gestyled. Daar werd ook op gelet bij het geven van de punten." Een zevenkoppige jury beoordeelde snorren in verschillende categorieën.

Het is al voor de veertiende keer dat het wereldkampioenschap georganiseerd wordt. Dat gebeurt elke twee jaar in een andere stad. "Ik doe al mee sinds 2005", zegt Vermeulen. Dat bracht hem al in onder meer Texas en Alaska. "Zelf heb ik nog niets gewonnen, maar daarom doe ik niet mee. Voor mij zijn het de vriendschappen die tellen. Je leert op elk kampioenschap wel mensen kennen waar je contact mee blijft houden."

Zelfs de vrouwen werden niet uitgesloten. 20 dames namen deel met valse baarden en snorren. De vrouwen zijn heel creatief. Ze komen met exemplaren gemaakt met allerlei soorten materialen; uit bloemen en parels bijvoorbeeld.

Label:weekend
Definitie:zaterdag en zondag samen
het weekend [weekenden, weekends]
Voorbeeldzin:Het weekend is altijd zo kort, vind ik.
Label:opname
Definitie:het beeld en / of geluid dat is opgenomen
de opname [opnamen, opnames]
Voorbeeldzin:Wanneer kunnen we de opname van ons concert beluisteren?
Label:zeggen
Interpretaties:
Label:evenement
Definitie:een grote gebeurtenis, voor veel mensen georganiseerd
het evenement [evenementen]
Voorbeeldzin:Omdat onze firma 40 jaar bestaat, organiseren we een evenement voor al het personeel en hun familie.
Label:organiseren
Definitie:iets regelen, ervoor zorgen dat iets gebeurt
organiseren, organiseerde, heeft georganiseerd
Voorbeeldzin:We organiseren een feestje voor Vera's verjaardag. Ik moet nog van alles regelen voor mijn vakantie.
Label:verschillen
Definitie:anders zijn, een verschil maken
verschillen, verschilde, heeft verschild
Voorbeeldzin:Mijn kinderen verschillen drie jaar in leeftijd. Zij verschillen van mening over de opvoeding.
Label:type
Definitie:een soort met specifieke kenmerken
het type [typen, types]
Voorbeeldzin:Freek is altijd geïnteresseerd in de nieuwste types mobiele telefoons.
Label:goed
Interpretaties:
Label:vol
Definitie:iets wat helemaal gevuld is, is vol
Voorbeeldzin:Doe de deur eens voor me open. Ik heb mijn handen vol met spullen. Ik heb koekjes gehaald. De koektrommel is weer vol.
Label:verzorgen
Definitie:zorgen dat iemand krijgt wat nodig is, of dat er gebeurt wat nodig is
verzorgen, verzorgde, heeft verzorgd
Voorbeeldzin:Bea verzorgt haar oude moeder
Label:goed
Interpretaties:
Label:letten
Definitie:aandacht geven
letten, lette, heeft gelet
Voorbeeldzin:Kun je vanavond op de kinderen letten? Ik moet naar een vergadering.
Label:geven
Definitie:iets met je hand in de handen van iemand anders leggen
geven, gaf, heeft gegeven
Voorbeeldzin:Wil je me dat boek eens geven?
Label:punt
Interpretaties:
Label:jury
Definitie:een groep gewone mensen die in bepaalde rechtszaken samen bepalen of iemand schuldig is of niet
de jury [jury's]
Voorbeeldzin:De jury bestaat uit zes mannen en zes vrouwen.
Label:beoordelen
Definitie:laten weten wat je van iets of iemand vindt, een oordeel geven
beoordelen, beoordeelde, heeft beoordeeld
Voorbeeldzin:De directeur heeft Timo positief beoordeeld. De docent beoordeelt alle examens.
Label:verschillend
Definitie:niet dezelfde, niet hetzelfde, anders
Voorbeeldzin:Op het werk hebben zij en ik een verschillende taak.
Label:keer
Definitie:elk moment waarop iets gebeurt
de keer [keren]
Voorbeeldzin:Ik heb je al tien keer gezegd dat ik niet meega! Je mag driemaal raden wie ik gisteren heb gezien!
Label:organiseren
Definitie:iets regelen, ervoor zorgen dat iets gebeurt
organiseren, organiseerde, heeft georganiseerd
Voorbeeldzin:We organiseren een feestje voor Vera's verjaardag. Ik moet nog van alles regelen voor mijn vakantie.
Label:gebeuren
Definitie:plaatsvinden (vaak zonder dat dat de bedoeling was)
gebeuren, gebeurde, is gebeurd
Voorbeeldzin:Wat is er gebeurd? Ben je gevallen?
Label:jaar
Definitie:een periode van 365 dagen
het jaar [jaren]
Voorbeeldzin:In welk jaar ben je geboren?
Label:stad
Definitie:een grote gemeente
de stad [steden]
Voorbeeldzin:Het is meestal druk in de stad.
Label:doen
Definitie:een actie laten plaatsvinden, iets verrichten
doen, deed, heeft gedaan
Voorbeeldzin:Wat ben je aan het doen?
Label:zeggen
Interpretaties:
Label:brengen
Definitie:iets of iemand meenemen naar een bepaalde plaats
brengen, bracht, heeft gebracht
Voorbeeldzin:Martine brengt de kinderen elke dag naar school.
Label:doen
Definitie:een actie laten plaatsvinden, iets verrichten
doen, deed, heeft gedaan
Voorbeeldzin:Wat ben je aan het doen?
Label:vriendschap
Definitie:de 'relatie' die vrienden hebben
de vriendschap [vriendschappen]
Voorbeeldzin:Hun vriendschap is geëindigd door een stomme ruzie.
Label:tellen
Interpretaties:
Label:leren
Interpretaties:
Label:kampioenschap
Definitie:een wedstrijd of reeks wedstrijden waarbij de persoon of ploeg die wint, kampioen wordt
het kampioenschap [kampioenschappen]
Voorbeeldzin:Wie heeft het wereldkampioenschap gewonnen?
Label:mens
Definitie:een man, vrouw of kind
de mens [mensen]
Voorbeeldzin:Er waren veel mensen in de winkelstraat.
Label:kennen
Definitie:weten wie, wat of hoe iets of iemand is
kennen, kende, heeft gekend
Voorbeeldzin:Ken jij alle onregelmatige werkwoorden?
Label:contact
Interpretaties:
Label:blijven
Definitie:niet weggaan
blijven, bleef, is gebleven
Voorbeeldzin:Hoeveel weken blijf je in Amerika?
Label:houden
Interpretaties:
Label:vrouw
Interpretaties:
Label:dame
Definitie:een vrouw
de dame [dames]
Voorbeeldzin:Kleine Maud lijkt al een echte dame met die leuke handtas.
Label:deel
Interpretaties:
Label:vals
Interpretaties:
Label:vrouw
Interpretaties:
Label:heel
Definitie:compleet, volledig
Voorbeeldzin:Marjan loopt de hele dag te zingen.
Label:creatief
Definitie:wie zelf nieuwe en originele dingen maakt, is creatief
Voorbeeldzin:Marco is erg creatief; hij schrijft graag verhalen.
Label:komen
Interpretaties:
Label:exemplaar
Definitie:eentje van iets
het exemplaar [exemplaren]
Voorbeeldzin:Er zijn al vijftigduizend exemplaren van haar nieuwste boek verkocht.
Label:maken
Interpretaties:
Label:allerlei
Definitie:van verschillende soorten
Voorbeeldzin:Ik heb allerlei planten gekocht voor in de tuin.
Label:soort
Interpretaties:
Label:materiaal
Definitie:alle dingen waarmee je iets kunt maken of doen
het materiaal [materialen]
Voorbeeldzin:Van welk materiaal is deze stoel gemaakt?
Label:zeggen
Definitie:iets met woorden uitdrukken, mondeling laten weten
zeggen, zei, heeft gezegd
Voorbeeldzin:Janet zegt dat ze een koffie wil.
Label:zeggen
Definitie:een bepaalde betekenis hebben, betekenen
zeggen, zei, heeft gezegd
Voorbeeldzin:Wat wil dat zeggen?
Label:goed
Definitie:een voorwerp, een ding dat je bezit
het goed [goederen]
Voorbeeldzin:We vervoeren onze goederen per vrachtwagen.
Label:goed
Definitie:juist, gunstig
Voorbeeldzin:Dat is een goed antwoord.
Label:punt
Definitie:een cijfer dat zegt hoe goed of slecht iets is
het punt [punten]
Voorbeeldzin:Karel kreeg een punt extra omdat hij zo goed zijn best had gedaan. Je kunt tien punten verdienen met die oefening.
Label:punt
Definitie:het smalle einde van iets
de punt [punten]
Voorbeeldzin:Je moet een potlood met een scherpe punt nemen.
Label:punt
Definitie:een klein, rond plekje
de punt [punten]
Voorbeeldzin:Lies heeft een tekening gemaakt met kleine puntjes. Aan het einde van een zin moet je een punt zetten.
Label:punt
Definitie:iets wat je gaat bespreken, een onderwerp
het punt [punten]
Voorbeeldzin:Wat is het volgende punt op de agenda?
Label:tellen
Definitie:hebben, bezitten
tellen, telde, heeft geteld
Voorbeeldzin:Nederland telt meer dan zestien miljoen inwoners.
Label:tellen
Definitie:een reeks getallen in een bepaalde volgorde noemen
tellen, telde, heeft geteld
Voorbeeldzin:'Kun je al tot twintig tellen?', vroeg ze aan het kind.
Label:tellen
Definitie:bepalen wat het aantal is
tellen, telde, heeft geteld
Voorbeeldzin:Zal ik even tellen hoeveel studenten aanwezig zijn?
Label:leren
Definitie:zorgen dat iemand anders iets kan of weet
leren, leerde, heeft geleerd
Voorbeeldzin:Mijn vader heeft me leren autorijden.
Label:leren
Definitie:zorgen dat je iets weet of kunt door te studeren of te oefenen
leren, leerde, heeft geleerd
Voorbeeldzin:Waar heb jij zo goed leren dansen? Welke nieuwe woorden heb je in de les Frans geleerd?
Label:contact
Definitie:de relatie
het contact [contacten]
Voorbeeldzin:Het contact met mijn vader is erg goed.
Label:contact
Definitie:de keer dat iets of iemand aangeraakt wordt
het contact [contacten]
Voorbeeldzin:Pieter heeft veel behoefte aan lichamelijk contact.
Label:houden
Definitie:bewaren wat je hebt
houden, hield, heeft gehouden
Voorbeeldzin:Mag ik dat fotoalbum van oma houden?
Label:houden
Definitie:liefde voelen voor iets of iemand of iets lekker vinden
houden, hield, heeft gehouden
Voorbeeldzin:'Ik hou van jou', zei Romeo tegen Julia. Hou jij van jonge kaas?
Label:vrouw
Definitie:de vrouwelijke persoon met wie iemand getrouwd is
de vrouw [vrouwen]
Voorbeeldzin:Joris koopt vaak bloemen voor zijn vrouw.
Label:vrouw
Definitie:een persoon van het vrouwelijk geslacht; een volwassen meisje
de vrouw [vrouwen]
Voorbeeldzin:Je moeder is een vrouw, je vader is een man.
Label:deel
Definitie:een stuk van iets
het deel [delen]
Voorbeeldzin:Ik heb nog maar een deel van de krant gelezen. Wat vond jij van het tweede gedeelte van de film?
Label:deel
Definitie:een boek uit een serie
het deel [delen]
Voorbeeldzin:Deze reeks boeken bestaat uit vijf delen.
Label:vals
Definitie:wat niet echt of juist is, is vals
Voorbeeldzin:Iemand heeft geprobeerd met vals geld te betalen! Jongen, wat zing je vals!
Label:vals
Definitie:niet juist, niet zuiver
Voorbeeldzin:Omdat de zangeres zenuwachtig was, zong ze de eerste noten van het liedje een beetje vals
Label:komen
Definitie:een plaats bereiken
komen, kwam, is gekomen
Voorbeeldzin:Hij komt volgende week naar Gent.
Label:komen
Definitie:op een bepaalde plaats geboren zijn en daar ook een tijdje gewoond hebben
komen, kwam, is gekomen
Voorbeeldzin:Carlos komt uit Spanje, maar woont nu in Breda.
Label:maken
Definitie:zorgen dat iemand iets wordt
maken, maakte, heeft gemaakt
Voorbeeldzin:Je maakt me gek met dat lawaai!
Label:maken
Definitie:iets wat kapot is weer in orde brengen
maken, maakte, heeft gemaakt
Voorbeeldzin:Ik zoek iemand die mijn computer kan maken.
Label:maken
Definitie:laten ontstaan
maken, maakte, heeft gemaakt
Voorbeeldzin:Sofia heeft een lekkere soep gemaakt.
Label:soort
Definitie:een groep mensen of dingen met dezelfde kenmerken
Voorbeeldzin:Er zijn mensen die altijd klagen. Ik haat dat soort mensen! Lingo is een soort taalspel.
Label:soort
Definitie:een groep dieren of planten die op elkaar lijken
de soort [soorten]
Voorbeeldzin:Welke soorten vogels vind je hier?