Leertempo

Filter toggle

Het leertempo van anderstalige leerders kan onderling sterk verschillen. In een klas kan dat soms voor moeilijkheden zorgen: de ene cursist is nog druk bezig met de opdracht, terwijl de andere al lang klaar is.

Bij het werken met NedBox vormen de verschillen in leertempo geen probleem. De leerders kunnen immers in hun eigen tempo door de filmpjes, artikels en oefeningen gaan.