tip 1 inspiratiebron

Filter toggle

Gebruik NedBox als inspiratiebron.

  • De thema’s  uit NedBox kunnen een insteek zijn om onderwerpen aan te snijden, meningen te formuleren, … m.a.w. om in authentieke interactie te treden met elkaar. Ga na welke thema’s binnen de interessesfeer van uw groep liggen.
  • Concrete filmpjes kunnen dienen als introductie en aanleiding zijn om over eigen ervaringen, problemen, oplossingen, … te spreken.
  • Ook de spreekvaardigheidsoefeningen op NedBox, zijn bruikbaar in de praatgroep.
  • Uitkomsten van polls die bij sommige filmpjes staan, kunnen dienen als input voor een gespreksronde.