tip 3 interactie stimuleren

Filter toggle

Laat cursisten in duo’s NedBox verkennen.

  • Ze kunnen elkaar helpen.
  • Ze kunnen elkaar op interessante items, oefeningen en woorden wijzen.
  • Ze kunnen spreken over de items die hen interesseren.

Zet ervaren computergebruikers samen met minder ervaren computergebruikers.

  • Cursisten die digitaal laaggeletterd zijn, kunnen veel opsteken van hun collega die de computervaardigheden wel al onder de knie heeft. Op die manier zorgt NedBox ook voor een waardevolle opstap naar een grotere digitale geletterdheid.